képképkép

... Sida a megoldás

Éves szinten a sida hektáronkénti termésmennyisége többszöröse az energiaerdőkből nyert mennyiségnek. A betakarítás folyamán az energiafűznek 50-60%, a nyárfának 60% fölötti, addig a sida nedvességtartalma 16-25%.

A betakarításhoz nincs szükség semminemű különleges gépre, berendezésre. Egyszerű kaszálógépekkel levágható és bálázható, szecskavágóval pedig aprítékként betakarítható az elszáradt sida. A télvégi, kora tavaszi betakarításkor a sida a maga 16%-os nedvességtartalmával és a 18,75 MJ/kg fűtőértékével elég jól szerepel. Magyarországon több helyről is hallani olyan véleményeket, amelyek a nehezen irtható, sarjhajtásos gyökérzetű, idegenhonos növény elterjedését aggályosnak tartják, de ezek az aggodalmak alaptalanok.

Adalékként szolgálhat Lengyelország. A Lublini Agráregyetem (jelenleg Természettudományi Egyetem) kutatóinak, Bolesław Styk és Halina Borkowska professzorok több mint 55 éves szakmai tevékenységének köszönhetően a sidát mint az egyik legfontosabb termesztett növényt ismerték el. Tehát a felmerülő kételyek a növénnyel kapcsolatos hiányos információkból származnak.

A növény szakmai magyar elnevezése amerikai bársonymályva, de mi a környező országok mintájára (Oroszország, Moldávia, Németország, Ukrajna) egyszerűen a sida nevet fogjuk meghonosítani. Ez a fajta egy tőből 20-40 télen elszáradó szárat növeszt. A sidaültetvényt 30-120 ezer tő/hektár mennyiségben legcélszerűbb ültetni. Az ültetvény élettartama 20-30 év. A sida minden típusú talajon jó termést hoz, még a tízegynéhány aranykorona értékű száraz, kötött vagy homokos talajon is.  folytatás...  vissza...  főoldal